Home
Introductie
Contact
Behandelingswijzen
Nieuws
Ambrosia
Ziekte van Raynaud
Ziekte van Lyme c.a.
Parkinson/Alzheimer
Gen/Glutenallergie
Allergie anders
Aspartaam
Hulda Clark
Spierscheuren anders
Mondbacterie/hersens
Consulttarieven
In English
Auf Deutsch
En Francais
Telefonischspreekuur
Openingstijden
Zo vindt u mij
SitemapChronische Borreliose Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme komt steeds vaker voor: sommige bronnen beweren zelfs dat het een van de snelst groeiende infectieziekten ter wereld is. Hoeveel is er bekend over deze ziekte, die door een spiraalvormige bacterie - een zogenaamde spirocheet - veroorzaakt wordt? Deze spirocheet heeft de naam Borrelia burgdorferi (Bb). Recent onderzoek heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Zo werd er tot enkele jaren geleden aangenomen dat Lyme veroorzaakt werd door de beet van een teek. Inmiddels is gebleken dat er veel mensen zijn die de ziekte van Lyme hebben zonder ooit in con-tact te zijn gekomen met een teek, het is ook duidelijk geworden dat Borrelia burgdorferi overgedragen kan worden door luizen, vlooien en muggen. Verder kan de ziekte ook worden overgedragen via sperma, urine, bloed en zelfs traanvocht. Vandaar dat er binnen families vaak meerdere mensen besmet raken, ook zonder contact met teken. De symptomen van Lyme zijn zodanig dat de ziekte gemakkelijk met andere ziektebeelden kan worden verward. In veel gevallen kunnen diagnoses van bijvoorbeeld MS, ALS of Parkinson feitelijk gevallen van de ziekte van Lyme zijn. Een aantal recente onderzoeken gaat er nu zelfs van uit dat bij 50% van de patiënten met ernstige chronische aandoeningen sprake is van een Bb-infectie. Bb is zo gevaarlijk omdat wij hier te maken hebben met een bijzondere mycoplasma-infectie, dat wil zeggen een infectie als gevolg van een bacterie-achtig organisme, met als groot verschil dat deze spirocheet géén celwand heeft en bacteriën wel. Dat is ook de reden waarom normale antibiotica bij Lyme nauwelijks effect sorteren. Het werkingsprincipe van antibiotica tegen bacteriën berust op het oplossen van de cel-wand ervan. In dit artikel zullen een aantal aspecten van de ziekte van Lyme aan bod komen, zowel vanuit modern (natuur-)geneeskundig als vanuit ayurvedisch perspectief. De ziekte van Lyme is een gecompliceerde aandoening die vele ontwikkelingsstadia kent en die zich in vele organen en weefsels kan manifesteren. Dergelijke aandoeningen vragen om een veelzijdige aanpak, onder meer afhankelijk van de omstandigheden, het stadium en de betrokken weefsels. Meerdere middelen voor de onderscheiden situaties zullen aan de orde komen. Het gaat hier veelal om suggesties ter ondersteuning van de behandeling, terwijl een aantal middelen ook de pathogene oorzaak zelf aanpakken.


LYME: EEN NIEUWE EPIDEMIE?
In de Verenigde Staten worden jaarlijks naar schatting 200.000 nieuwe gevallen van Lyme vastgesteld. Sommige deskundigen gaan ervan uit dat in de VS inmiddels 1 op de 15 mensen een Bb-infectie heeft. Ofschoon is komen vast te staan dat Lyme door veel meer dan alleen teken overgedragen kan worden, is tot op heden niet duidelijk waarom de ziekte zich recentelijk zo snel verbreid heeft. Wel duidelijk is dat het hier gaat om een mycoplasma-fectie, waarbij kan worden aangetekend dat ook bij andere chronische aandoeningen infecties door mycoplasma's een belangrijke oorzaak zouden kunnen zijn. Mycoplasma's worden steeds vaker in verband gebracht met aandoeningen zoals AIDS, chronisch vermoeidheidssyndroom, Wegener's granulomatosis, Sarcoidosis, Lupus en Alzheimer. In de meeste gevallen is een van de gevolgen van de infectie een intracellulaire aantasting van de mitochondriën. Schade aan mitochondriën leidt tot een vermindering van energieafgifte aan de neuronen. Dit leidt dan weer tot ernstige zwakte en vermoeidheid, een syndroom dat bij alle zojuist genoemde aandoeningen zeer herkenbaar is. De vraag blijft waarom deze mycoplasma-gerelateerde infecties toenemen. Redenen kunnen zijn: toegenomen vervuiling, stress en - volgens sommigen - de gevolgen van bioresearch op het gebied van virussen en bacteriën (bijvoorbeeld ten behoeve van biologische oorlogvoering). Afgezien van de vragen omtrent het waarom, blijft het van acuut belang te kijken naar behandelmethoden die daadwerkelijk verbeteringen kunnen bewerkstelligen - vaak niet eenvoudig bij complexe aandoeningen zoals de ziekte van Lyme, maar ook niet onmogelijk. Een makkelijk inzetbaar middel is bijvoorbeeld coenzym Q10, dat helpt bij de afgifte van energie vanuit de mitochondriën en zo bijdraagt aan een vermindering van vermoeidheid en zwakte.


COMPLICATIE: HET SCHADELIJKE EFFECT VAN NEUROTOXINEN
Een Lyme-infectie is in vele gevallen niet duidelijk aanwijsbaar. Indien er slechts weinig spirocheten in het lichaam aanwezig zijn, uit de infectie zich op een relatief milde en symptomatische manier. Alleen wanneer de spirocheten zich vermenigvuldigen, manifesteren zich meer symptomen. Vaak doet zich een plotselinge vermenigvuldiging voor na of als gevolg van een traumatische gebeurtenis, zoals stress, verwonding of ongeluk. Dergelijke acute stress-situaties geven de mycoplasma de gelegenheid om HDL-cholesterol (de goede cholesterol)in het lichaam te consumeren, wat uiteindelijk tot symptomen leidt. Cholesterol in een cel of een celwand is noodzakelijk voor het voortbestaan van die cel. De mycoplasma tast de gliale cellen aan die zich rondom de neuronen bevinden, en teneinde die beschadiging te herstellen wordt er cholesterol uit de cellen gebruikt. Als de reparatie niet goed meer kan plaats vinden, sterft uiteindelijk ook de neuroncel als gevolg van overwerk. Een bijkomende factor is de productie van neurotoxinen door de spirocheet Borrelia burgdorferi. Neurotoxinen zijn bijzonder schadelijke substanties die een affiniteit met het zenuwweefsel hebben en derhalve juist dat weefsel aantasten. Het is een interessant gegeven dat Lyme zich vaak uit via zenuwstelsel-gerelateerde symptomen. Gevallen van de ziekte van Lyme worden in dit verband vaak ten onrechte aangezien voor gevallen van MS, ALS en Parkinson. Een algemene aanpak op de volgende terreinen is noodzakelijk om verbetering te bewerkstelligen: o immuunmodulatie - correctie van immuundysfunctie o een directe en breed-spectrumaanpak met antimicrobe effect gericht op de spirocheten, bijvoorbeeld door middel van quinovinezuur giycosiden in TOA-vrije Cat's Claw. o het blokkeren van de schadelijke neurotoxische effecten op de cellen, enzymen en hormonen, bijvoorbeeld met behulp van fytotherapeutica en zenuwweefselondersteunende oliën (visolie, omega 3 en 6-oliën) o het ondersteunen en versterken van de betroffen weefsels, in eerste instantie het zenuwweefsel, door kruiden of andere middelen die de weefsels versterken. In ayurvedi-sche termen gaat het dan om zogenaamde rasayana's voor de betrokken weefsels. Een goed voorbeeld is Mucuna pruriens, een veelgebruikt kruid bij Parkinson, dat in veel gevallen een connectie met Lyme heeft.
ONDERSTEUNENDE SUPPLEMENTEN
Bij Lyme worden, soms met succes, soms ook met negatieve gevolgen, antibiotica ingezet. Met of zonder antibiotica, zijn ondersteunende supplementen en fyto-therapeutische behandeling van essentieel belang voor een succesvolle uitkomst van de behandeling. De volgende algemene supplementen worden geadviseerd ter ondersteuning van de behandeling van Lyme (gebaseerd op een artikel uit de Townsend Letter for Doctors), o Ginseng en Withania somnifera o Anti-inflammatoire middelen: visolie, omega 3 en 6 olie, Noni-vrucht o Multivitaminen (hoge potentie) en mineralenformules o Coenzym Q10 en andere substanties die de mitochondriën voeden o Cognitief ondersteunende supplementen zoals L-Carnithine. mogelijk ook plantaardige middelen (bijvoorbeeld Mucuna pruriens) o Immuunondersteunende polysacchariden, bijvoorbeeld Aloe vera o Bij allopathische antibiotica: fytotherapeutische antischimmelremedies.

Uit Holistisch Spectrum Nr 13

Recentelijk bestaat er de mogelijkheid om bij mij in de praktijk verschillende soorten van de ziekte van Lyme te testen! 

Maar er is ook een mogelijkheid om met de methode van dr Broekhuyse de ziekte van Lyme te bestrijden. Het voert iets te ver om het hier allemaal te bespreken doch er is een behandeling voor:

Lyme

Lyme Tox

Tick bite fever

Lyme Silicibacter

De nieuwe Quint 2 past op alle vormen.

Als u het echter precies wilt weten kunt u een afspraak maken, of u maakt een afspraak  in de Praktijk de Nieuwe Ham,

Zandweg 222, 3454 HE  De Meern

U kunt desgewenst ook een urine monster opsturen voor diagnose naar De Meern.

 


NHD/07/08/2010 In uw artikel 'Aangrijpend relaas Lyme-patiënte' (NHD 17/06/2010)staat bij 'verschijnselen ziekte van Lyme' dat deze aandoening wordt veroorzaakt door de Borreliabacterie, na de beet door een besmette teek. Naar mijn mening is deze uitleg te summier. In veel gevallen schijnen patiënten zich geen beet te herinneren en een rode vlek komt ook niet in alle gevallen voor. Onlangs las ik een verhadeling waarin men een geheel andere benadering (c.q. behandeling) aanreikt. In tijdschrift Frontier (juli/augustus 2010) acht men het aannemelijk dat de ziekte van Lyme tevens overdraagbaar is van persoon op persoon. Sommige kinderen schijnen er mee besmet te zijn vanaf hun geboorte. De Borreliabacterie is aangetroffen in bijvoorbeeld traanvocht, moedermelk, sperma etc. Genoemde bacterie kan ook via voeding worden overgebracht op proefdieren. Overdracht via bloedtransfusies is ook niet uitgesloten, volgens de auteur James Howenstine van het Frontier-artikel, naar informatie van de Sacramento California Bloedbank. Lyme wordt beschouwd als één van de snelst groeiende infectieziekten ter wereld. Patiënten die hun kwaliteit van leven willen verbeteren, omdat de Nederlandse richtlijn nauwelijks volledige genezing schijnt te worden bereikt, moeten het grootste deel van hun behandeling, volgens een andere methode, zelf betalen. De patiëntenvereniging van de ziekte van Lyme verzamelt handtekeningen om via de Tweede Kamer hier verandering in te brengen. Tevens pleit de patiëntenvereniging voor geld voor meer onderzoek. Mijns inziens terecht. Voor de gïnteresseerde, bij Parkinson- en Alzheimerpatiënten worden ook Borreliabacteriën gevonden. In bovengenoemd tijdschrift wordt tevens een link gelegd met diverse auto-immuunziekten, als Fibromyalgie, ME en andere aandoeningen. Lyme zou deze aandoeningen kunnen veroorzaken. Via een speciale Q-RiBb bloedtest (ontwikkeld door dr. J. Whitaker) kan men de Borreliabacterie als oorzaak van dergelijke ziekten al dan niet uitsluiten. Vele werkzame antibiotica doden bacteriën door de celwand af te breken. Bij de Borreliabacterie ontbreekt de celwand echter, waardoor de bestrijding wordt bemoeilijkt. Met kattenklauwkruid (Uncaria Tomenrosa), het product Samento (verkrijgbaar via de apotheek) schijnen Borreliabacteriën te kunnen worden bestreden. M.Snel/Velserbroek 

Verder